DĚKUJEME za podporu HMP: rozvoj rokenrolu v Siluetě

Aktualizace: 22. čvc 2019

Díky podpoře hlavního města Prahy v období 2018-2019 z grantu I. „Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže – sportovní aktivity“ zaplatil náš oddíl Silueta alespoň zčásti náročnou práci trenérů mládeže, zaplatil rozhodčí pro mládež, zajistil potřebný materiál - sportovní dresy, tělocvičny, náborové aktivity a přispěl na sportovní prohlídky dětí, které jsou důležité pro správný komplexní rozvoj sportujícího dítěte.

Díky této podpoře HMP (administrované sportovním svazem ČSAR) bylo umožněno dětem v našem oddíle se kvalitně věnovat rokenrolu, mít dobrý pocit ze sportu, kterému se výkonnostně věnují a dosahovat lepších výsledků.


19 zobrazení0 komentář