top of page

MISTROVSTVÍ SVĚTA v akrobatickém rock and rollu – i v roce 2024 jsme pořadatel VSA v ČR

Aktualizováno: 25. 3.

MISTROVSTVÍ SVĚTA v akrobatickém rock and rollu a SILUETA k sobě prostě patří. I v roce 2024 získal náš oddíl (Taneční a sportovní klub SILUETA PRAHA) díky poctivému pořadatelskému úsilí v předešlých letech tu čest pořádat MISTROVSTVÍ SVĚTA v našem krásném a atraktivním tanečním sportu – akrobatickém rock and rollu zde v České republice.


V Praze se uskuteční MISTROVSTVÍ SVĚTA V AKROBATICKÉM ROCK AND ROLLU
MISTROVSTVÍ SVĚTA v akrobatickém rock and rollu

Z pověření světové rock and rollové federace (WRRC) je SILUETA,  jako člen Českého svazu akrobatického rock and rollu, pověřena pořádáním Významné sportovní akce LETENSKÝ POHÁR 2024 - Mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu.

Český svaz akrobatického rock and rollu (ČSAR) jako zástupce tohoto sportovního odvětví v České republice garantuje uskutečnění VSA na úrovni a v kvalitě, jakou vyžaduje příslušná mezinárodní sportovní organizace (WRRC) a převzal nad akcí záštitu.

Světová rock and rollová federace (World Rock and Roll Confederation -WRRC) v závěru letošní soutěžní sezóny naplánovala vyvrcholení oslav 40 let od svého vzniku na listopad 2024 a spojila ho s udělením ŠESTI titulů "MISTRA SVĚTA" průřezem základních kategorií rock and rollu – párový rock and roll, rock and roll formací a boogie-woogie.

Pro pořádání této výjimečné titulární soutěže byla zvolena Česká republika, kde se WRRC vždy setkala s vysokou úrovní pořádání WRRC soutěží a to díky zkušenostem, pořadatelské  praxi a maximálnímu úsilí právě Tanečního a sportovního klubu SILUETA PRAHA a díky přístupu a záštitě Českého svazu akrobatického rock and rollu.

LETENSKÝ POHÁR 2024 – MISTROVSTVÍ SVĚTA v akrobatickém rock and rollu (LCUP PRAGUE 2024 – WORLD CHAMPIONSHIP acrobatic rock and roll) je významnou mezinárodní sportovní akcí s tradicí odehrávající se na území České republiky (v hlavním městě Praze).


Datum konání akce: 23. listopadu 2024

Místo konání akce: sportovní hala Královka, Praha 7


Již teď můžete začít vše kolem Mistrovství světa, Letenského poháru i historie pořádání Významných sportovních akcí (VSA) oddílem SILUETA sledovat na facebooku Rockin´ Praha - Letenský pohár


V roce 2024 se v Praze bude udělovat 5 titulů Mistrů světa současně:

 • World Championship Rock'n'Roll Main Class Free Style (hlavní kategorie, pro WRRC prestižní, s nejobtížnější akrobacií)

 • World Championship Rock'n'Roll Formations – Ladies (hlavní kategorie)

 • World Championship Rock'n'Roll Formations – Girls (juniorská kategorie)

 • World Championship Boogie Woogie Main Class (hlavní kategorie)

 • World Championship Boogie Woogie Senior (hlavní kategorie)

 • World Championship Boogie Woogie Juniors (juniorská kategorie)

 

SILUETA na sebe převzala opravdu nelehký úkol. Naplánovat a řídit celý rok projekt tak, aby napomohla splnění hlavních cílů významné sportovní akce (VSA) pořádané v České republice:

 • zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost STÁTNÍ REPREZENTACE České republiky v akrobatickém rock and rollu

 • získat finálová umístění českých reprezentantů na Mistrovství světa i na Světovém poháru, před domácím publikem bojovat o posty nejvyšší (medailové)

 • propagovat Českou republiku, a hlavně místo konání Prahu, Prahu 7

 • udržet Českou republiku jako klíčového pořadatele VSA v seznamu světové sportovní federace,

 • dále budovat trvalé spojení této významné sportovní akce s hlavním městem České republiky PRAHOU, a konkrétně s Prahou 7

 • propagovat akrobatický rock ad roll, jeho současnost (nejlepší světové sportovce a sportovní výkony) a vize WRRC i ČSAR v tomto sportu dobudoucna pro přicházející generaci

 • přivést na akci současné vrcholné představitele tohoto sportu (funkcionáře a hlavní ikony WRRC), a současně sportovní legendy – proto spojení s oslavami 40let od založení Světové sportovní federace akrobatického rock and rollu (WRRC)

 • ukázat, že právě čeští sportovci od začátku patřili a patří i dnes k významným sportovním legendám tohoto sportu a významně přispěli svými výkony k rozvoji tohoto sportu

 • motivovat k rozvoji pohybových aktivit mladou generaci

K tomu bude potřebovat jako vždy podporu a pomoc svých členů a podporovatelů. Samozřejmě aktivně jako pořadatel akce zajišťuje vícezdrojové financování takto významného projektu a přivítá i nové partnery, kteří by se s MISTROVSTVÍM SVĚTA (LETENSKÝ POHÁR 2024) rádi spojili.


Přehled VSA přidělených za posledních 15 let mezinárodní sportovní federací WRRC do ČR a pořádaných Tanečním a sportovním klubem SILUETA PRAHA:

Letenský pohár 2022 - FINÁLE SÉRIE SVĚTOVÉHO POHÁRU A MISTROVSTVÍ EVROPY V AKROBATICKÉM ROCK AND ROLLU

Letenský pohár 2021 - MISTROVSTVÍ SVĚTA, MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTOVÝ POHÁR V AKROBATICKÉM ROCK AND ROLLU

Letenský pohár 2019 – MISTROVSTVÍ SVĚTA DFS, MISTROVSTVÍ SVĚTA DFJ A SVĚTOVÝ POHÁR KATEGORIÍ „A“ a JUNIOŘI

Letenský pohár 2018 - MISTROVSTVÍ EVROPY FORMACÍ DFJ A SVĚTOVÝ POHÁR KATEGORIE JUNIOŘI

Letenský pohár 2017 - MISTROVSTVÍ EVROPY FORMACÍ DFJ

Letenský pohár 2016 - MISTROVSTVÍ SVĚTA FORMACÍ DFJ

Letenský pohár 2013 – MISTROVSTVÍ SVĚTA FORMACÍ DFS, PÁROVÝCH FORMACÍ A FORMACÍ BOOGIE WOOGIE

Letenský pohár 2009 - MISTROVSTVÍ SVĚTA FORMACÍ DFJ

Comments


bottom of page